top of page

התקנון נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לנשים וגברים כאחד.
עליך להסכים לכל התנאים הרשומים להלן לפני השימוש.

כללי

א. www.sigalmelinger.com  הינו אתר ברשת האינטרנט המוכר ציורים, פסלים ועבודות אמנות. רק מי שמלאו לו 18 שנה, תושב ישראל ובעל כרטיס אשראי בתוקף רשאי לבצע רכישה באתר או רכישה טלפונית.
ב.  תמונות פריטי האמנות באתר הינן להמחשה בלבד! הפריטים שנרכשו יסופקו רק לכתובת ידועה, ויידרש זיהוי המקבל ע"י תעודת זהות.
ג.  כל הפריטים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים.
 
פרטי המזמין
א. לשם ביצוע פעולה הינך נדרש להכניס פרטים אישיים וכן כתובת, מספר טלפון ואופן תשלום כמפורט בטבלה.
ב. אין עליך חובה להכניס פרטי כרטיס אשראי אלא עם בחרת בכך (ניתן למסור אותם טלפונית). 
"גלריה סיגל מלינגר" עושה כל שביכולתה לבל יגיעו פרטיך לגורם זר ואינה שדומרת ברשותה פרטי כרטיס האשראי לאחר ביצוע העסקה.
ג. מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, שתגרור תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר "גלריה סיגל מלינגר".
 
תשלום ואספקה
א.  עם השלמת ההזמנה באתר יחויב המזמין בתשלום עבור העסקה.
ב.  רוב פריטי האמנות המוצעים למכירה באתר אינם קיימים במלאי, הם מיוצרים עבור הלקוח בסמוך להשלמת ההזמנה והתשלום.
ג.  במידה ויחול עיכוב בתהליך הייצור ו/או האספקה, תימסר הודעה ללקוח בטלפון או בדוא"ל.
ד. אספקת הפריטים שהוזמנו ללקוח תתבצע תוך 14 ימי עסקים מיום ההזמנה, אלא אם צויין אחרת בדף המוצר (לא כולל סופי שבוע , שבתות וחגים ו/או עיכובים ע"י כוח עליון).
ה. המוצר יסופק רק לכתובת ידועה, ויידרש זיהוי המקבל ע"י תעודת זהות.

ו. ברכישה בסכום העולה על 499 ש"ח לא יחויב הלקוח בדמי משלוח.
 

אחריות
א. כל הפריטים המוצגים באתר נהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל, וחוסים תחת כל חוק ותקנה בעניין.
ב. "גלריה סיגל מלינגר" אינה אחראית לנזק הנגרם מפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 
מדיניות החזרה/החלפה
א. "גלריה סיגל מלינגר" מתחייבת לפעול בהגינות ולספק רמת שירות גבוהה.
ב. החלפת פריט שנמצא בו פגם תתבצע בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ותתאפשר רק במצב שלא נעשה שימוש במוצר והוא נשמר במצב בו היה בעת קבלתו.  בקשה לביצוע החלפה תתבצע באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון.

ג. אנו מאפשרים החזרת פריט שנרכש במידה ואינך מרוצה מהרכישה.

החזרת פריט תתבצע בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ותתאפשר רק במצב שלא נעשה שימוש במוצר והוא נשמר במצב בו היה בעת קבלתו. הלקוח יקבל זיכוי כספי מלא או שובר זיכוי לפי בחירתו, בשווי הסכום ששולם על הפריט.


 
ברירת דין
א.  "גלריה סיגל מלינגר" רשאית למנוע מכל אדם להשתתף בקניה באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.
ב.  כל הליך / בירור/ תביעה משפטית הקשורה לאתר תתברר בבית המשפט המוסמך בכפר סבא בלבד.
 
תנאים נוספים
א.  "גלריה סיגל מלינגר" רשאית לבטל מכירה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ב.  "גלריה סיגל מלינגר" לא תשנה תנאים תוך כדי ביצוע מכירה.
ג.  "גלריה סיגל מלינגר" רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון וכללי השתתפות במכירה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

bottom of page